Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Laursensvej 1 , 8970 Havndal
Kontaktperson
Henning Nielsen
Telefon
86470871
E-mail
Hjemmeside

DGU 50.315

Analyser for DGU 50.315

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,023 <= 0,050 mg/l 31/10 2018 < 0,005
Calcium (Ca) 73,0 mg/l 31/10 2018 63,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 31/10 2018 < 5,00
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 31/10 2018 26,0
Fluorid (F) 0,420 <= 1,50 mg/l 31/10 2018 0,380
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 174 >= 100 mg/l 31/10 2018 179
Hrdhed, total 10,9 grader dH 07/03 2000 10,4
Inddampningsrest 290 mg/l 02/03 2017 300
Kalium 1,60 mg/l 31/10 2018 1,60
Konduktivitet (ledningsevne) 46,0 >= 30,0 mS/m 31/10 2018 47,0
Magnesium (Mg) 9,50 mg/l 31/10 2018 9,40
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 31/10 2018 13,0
Nitrat (NO3) 18,0 <= 50,0 mg/l 31/10 2018 25,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 31/10 2018 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,640 <= 4,00 mg/l 31/10 2018 0,740
Oxygen/Iltindhold 0,600 mg/l 31/10 2018 3,20
pH 7,70 >= 7,00 pH 31/10 2018 7,60
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 31/10 2018 0,012
Sulfat (SO4) 39,0 <= 250 mg/l 31/10 2018 42,0
Temperatur 8,60 grader C 31/10 2018 8,20
Turbiditet 3,00 <= 1,00 FTU 28/07 1981
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 31/10 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 31/10 2018 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/12 2008 0,000
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/12 2008
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 19/11 2002
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 19/11 2002 0,000
Pesticider / Allergifremkaldende
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 31/10 2018
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/05 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,028 <= 0,100 g/l 31/10 2018
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 31/10 2018
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 11/05 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 11/05 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 11/05 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 31/10 2018
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 31/10 2018
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/05 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 11/05 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 31/10 2018
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/05 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/05 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 11/05 2011 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 0,012
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 1,80 <= 5,00 g/l 31/10 2018 1,90
Barium (Ba) 14,0 g/l 31/10 2018 14,0
Bor (B) 21,0 <= 1000 g/l 31/10 2018 26,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 31/10 2018 0,045
Nikkel (Ni) 2,90 <= 20,0 g/l 31/10 2018 3,10
Strontium 6900 g/l 31/10 2018
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 31/10 2018 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/05 2011 < 0,010
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 31/10 2018 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 31/10 2018
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/10 2018
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 31/10 2018 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 31/10 2018
Trichlorethylen 0,038 <= 1,00 g/l 31/10 2018 0,027
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/10 2018
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/10 2018 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/10 2018
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/10 2018
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 31/10 2018
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/10 2018
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 31/10 2018
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 31/10 2018
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 31/10 2018
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/11-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Laursensvej 1 , 8970 Havndal
Kontaktperson
Henning Nielsen
Telefon
86470871
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66