Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Stenledvej 4 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Telefon
E-mail

Hyllested Vandvrk

Analyser for Hyllested Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,005 <= 0,050 mg/l 30/06 2021 < 0,005
Calcium (Ca) 100 mg/l 30/06 2021 120
Carbondioxid, aggr. < 0,040 mg/l 03/10 2019 < 2,00
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 16/01 2019 31,0
Farvetal-Pt 2,30 <= 15,0 mg Pt/l 16/01 2019 2,00
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 16/01 2019 0,180
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 258 >= 100 mg/l 16/01 2019 253
Hrdhed, total 15,0 grader dH 30/06 2021 18,0
Inddampningsrest 390 mg/l 16/01 2019 440
Kalium 4,90 mg/l 16/01 2019 4,30
Konduktivitet (ledningsevne) 60,0 >= 30,0 mS/m 30/06 2021 61,0
Magnesium (Mg) 6,30 mg/l 30/06 2021 6,80
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 16/01 2019 14,0
Nitrat (NO3) 0,460 <= 50,0 mg/l 30/06 2021 0,420
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/06 2021 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,10 <= 4,00 mg/l 30/06 2021 1,90
Oxygen/Iltindhold 6,50 mg/l 30/06 2021 9,40
pH 7,40 >= 7,00 pH 30/06 2021 7,50
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 16/01 2019 < 0,010
Sulfat (SO4) 95,0 <= 250 mg/l 16/01 2019 92,0
Temperatur 10,0 grader C 30/06 2021 9,00
Turbiditet 0,190 <= 1,00 FTU 16/01 2019 0,200
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 30/06 2021 0,021
Mangan (Mn) 0,018 <= 0,050 mg/l 30/06 2021 0,007
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/06 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/06 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/06 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 13,0 < 200 antal/ml 30/06 2021 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/06 2020 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 16/08 2019 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,050
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 16/08 2019 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,050
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 16/08 2019 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 16/08 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/08 2019 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,50 <= 200 g/l 30/06 2021 1,30
Arsen (As) 0,150 <= 5,00 g/l 30/06 2021 0,086
Bly (Pb) 0,110 <= 5,00 g/l 30/06 2021 0,220
Bor (B) 22,0 <= 1000 g/l 03/10 2019 25,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 30/06 2021 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 30/06 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 5,90 <= 2000 g/l 30/06 2021 8,00
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 03/10 2019 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,290 <= 20,0 g/l 30/06 2021 < 0,030
Zink (Zn) 16,0 <= 3000 g/l 30/06 2021 35,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/08 2019
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/06 2011 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 16/08 2019 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 16/01 2019 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 16/01 2019 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 16/01 2019 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 16/01 2019 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 16/01 2019 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/01 2019 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 16/08 2019
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,002
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,002
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,005
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,005
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 16/08 2019 < 0,005
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 16/08 2019
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 16/08 2019
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 16/08 2019
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 16/08 2019
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 16/08 2019
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 16/08 2019
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 16/08 2019
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 16/08 2019
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 16/08 2019
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/08 2019 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/06-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Stenledvej 4 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Telefon
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66