Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Rosenbakken 15 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Søren Møller
Telefon
40175492

DGU 81.61 - øvre

Analyser for DGU 81.61 - øvre

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Konduktivitet (ledningsevne) 47,0 >= 30,0 mS/m 20/05 2021 48,0
Nitrat (NO3) 7,70 <= 50,0 mg/l 20/05 2021 5,10
Oxygen/Iltindhold 0,100 mg/l 20/05 2021 1,70
pH 7,40 >= 7,00 pH 20/05 2021 7,50
Temperatur 9,10 grader C 20/05 2021 8,90
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,100 <= 0,100 µg/l 20/05 2021 0,072
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/02-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Rosenbakken 15 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Søren Møller
Telefon
40175492


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66