Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Rosenbakken 15 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Sren Mller
Telefon
40175492

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 28/02 2022 0,005
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 28/02 2022 26,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 28/02 2022 < 1,00
Farvetal-Pt 2,00 <= 15,0 mg Pt/l 28/02 2022 1,40
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 28/02 2022 0,120
Konduktivitet (ledningsevne) 50,0 >= 30,0 mS/m 28/02 2022 50,0
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 28/02 2022 12,0
Nitrat (NO3) 8,10 <= 50,0 mg/l 28/02 2022 5,50
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 28/02 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,00 <= 4,00 mg/l 28/02 2022 0,960
Oxygen/Iltindhold 8,50 mg/l 28/02 2022
pH 7,60 >= 7,00 pH 28/02 2022 7,50
Sulfat (SO4) 70,0 <= 250 mg/l 28/02 2022 77,0
Temperatur 7,90 grader C 28/02 2022 9,70
Turbiditet 0,070 <= 1,00 FTU 28/02 2022 0,240
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 28/02 2022 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 28/02 2022 < 0,002
Lugt Ingen lugt 28/02 2022 Ingen lugt
Smag Normal 28/02 2022 Normal
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/02 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/02 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/02 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 28/02 2022 8,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 28/02 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 28/02 2022 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,120 <= 0,100 g/l 28/02 2022 0,110
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 28/02 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 28/02 2022 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 28/02 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 28/02 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 28/02 2022 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,180 < 9,00 μg/l 28/02 2022
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 28/02 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 11/12 2020
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 28/02 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 28/02 2022
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,760 <= 200 g/l 28/02 2022 0,970
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 28/02 2022 < 0,200
Arsen (As) 0,530 <= 5,00 g/l 28/02 2022 0,460
Bly (Pb) 0,082 <= 5,00 g/l 28/02 2022 < 0,025
Bor (B) 22,0 <= 1000 g/l 28/02 2022 20,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 28/02 2022 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 28/02 2022 0,140
Cobolt (Co) 0,081 < 5,00 g/l 11/12 2020
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 11/12 2020
Kobber (Cu) 9,00 <= 2000 g/l 28/02 2022 1,10
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 28/02 2022 0,076
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 28/02 2022 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,370 <= 20,0 g/l 28/02 2022 0,600
Selen (Se) 0,064 <= 10,0 g/l 28/02 2022 < 0,050
Zink (Zn) 16,0 <= 3000 g/l 28/02 2022 12,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 28/02 2022 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2022 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2022 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2022 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2022 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2022 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2022 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2022 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2022 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2022 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2022 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 28/02 2022 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 28/02 2022 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,001
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 28/02 2022 < 0,001
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 28/02 2022 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 28/02 2022 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 28/02 2022 < 0,005
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 28/02 2022 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 28/02 2022 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 28/02 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/02-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Rosenbakken 15 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Sren Mller
Telefon
40175492


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66