Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Rosenbakken 15 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Søren Møller
Telefon
40175492

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Konduktivitet (ledningsevne) 53,0 >= 30,0 mS/m 09/01 2020 53,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 28/02 2022 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,40 mg/l 09/01 2020 8,60
pH 7,60 >= 7,00 pH 09/01 2020 7,50
Temperatur 18,6 grader C 16/06 2021 8,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 09/01 2020 0,029
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 01/01 2000
Farve Ingen 09/01 2020 Ingen
Lugt Ingen lugt 09/01 2020 Ingen lugt
Smag Normal 09/01 2020 Normal
Syn Klar 09/01 2020 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/02 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/02 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/02 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 28/02 2022 3,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,120 <= 0,100 µg/l 17/08 2020
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,60 <= 200 µg/l 02/12 2021 2,60
Arsen (As) 0,490 <= 5,00 µg/l 02/12 2021 0,520
Bly (Pb) 0,044 <= 5,00 µg/l 02/12 2021 0,075
Bor (B) 17,0 <= 1000 µg/l 09/01 2020 21,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 02/12 2021 0,004
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 µg/l 02/12 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 3,00 <= 2000 µg/l 02/12 2021 2,20
Kobolt (Co) 0,083 < 5,00 µg/l 09/01 2020 0,043
Nikkel (Ni) 0,260 <= 20,0 µg/l 02/12 2021 0,740
Zink (Zn) 29,0 <= 3000 µg/l 02/12 2021 19,0
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/02-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Rosenbakken 15 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Søren Møller
Telefon
40175492


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66