Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Hedensted
Adresse
Krvej 57 , 8722 Hedensted
Kontaktperson
Morten Mortensen
Telefon
29680026
E-mail
Hjemmeside

DGU 116.1192

Analyser for DGU 116.1192

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 4,49 meq/l 19/05 2020 4,43
Ammonium (NH4) 0,460 <= 0,050 mg/l 19/05 2020 0,410
Calcium (Ca) 75,2 mg/l 19/05 2020 71,6
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 19/05 2020 < 2,00
Chlorid (Cl) 18,7 <= 250 mg/l 19/05 2020 17,9
Fluorid (F) 0,230 <= 1,50 mg/l 19/05 2020 0,230
Gldetab, inddampn.rest 104 20/09 2016 61,0
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 270 >= 100 mg/l 19/05 2020 267
Hrdhed, total 12,4 grader dH 20/09 2016 12,3
Inddampningsrest 250 mg/l 20/09 2016 321
Ionbalance 1,25 % 01/08 2012
Kalium 3,43 mg/l 19/05 2020 3,30
Konduktivitet (ledningsevne) 45,6 >= 30,0 mS/m 19/05 2020 45,1
Magnesium (Mg) 10,4 mg/l 19/05 2020 10,2
Natrium (Na) 16,7 <= 175 mg/l 19/05 2020 16,3
Nitrat (NO3) 1,75 <= 50,0 mg/l 19/05 2020 < 0,200
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 19/05 2020 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 19/05 2020 1,30
Oxygen/Iltindhold 4,51 mg/l 19/05 2020 7,30
pH 7,54 >= 7,00 pH 19/05 2020 7,64
Phosphor, total-P 0,150 <= 0,150 mg/l 19/05 2020 0,290
Sulfat (SO4) 22,1 <= 250 mg/l 19/05 2020 18,6
Temperatur 9,12 grader C 19/05 2020 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,65 <= 0,200 mg/l 19/05 2020 1,50
Mangan (Mn) 0,208 <= 0,050 mg/l 19/05 2020 0,200
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 03/09 2018
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 03/09 2018
Kimtal 22Gr. 0,000 < 200 antal/ml 03/09 2018
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2019
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2008
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2008
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2008
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2008
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2008
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2008
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 19/05 2020 < 0,020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2008
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/11 2008
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 20/09 2016 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 7,00 <= 200 g/l 20/09 2016 < 7,00
Arsen (As) 5,70 <= 5,00 g/l 19/05 2020 6,00
Barium (Ba) 158 g/l 19/05 2020 150
Bor (B) 137 <= 1000 g/l 19/05 2020 150
Kobolt (Co) < 2,00 < 5,00 g/l 19/05 2020 < 2,00
Nikkel (Ni) < 0,100 <= 20,0 g/l 19/05 2020 0,120
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/05 2020 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 19/11 2008 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 20/09 2016 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 20/09 2016 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 20/09 2016 < 0,020
Naphthalen < 0,020 g/l 20/09 2016 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 20/09 2016 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 20/09 2016 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 19/11 2008
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 19/05 2020 0,003
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 19/05 2020 0,016
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 19/05 2020 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/08-2021.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.
Enterokokker

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Hedensted
Adresse
Krvej 57 , 8722 Hedensted
Kontaktperson
Morten Mortensen
Telefon
29680026
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66