Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Horsens
Adresse
skovvej 4 , 8740 Brdstrup
Kontaktperson
H.C. Wael
Telefon
40 45 44 09

Brdstrup vandvrk

Analyser for Brdstrup vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 12/01 2021 0,012
Calcium (Ca) 47,0 mg/l 12/01 2021 50,0
Carbondioxid, aggr. 4,00 mg/l 12/01 2021 3,00
Chlorid (Cl) 16,0 <= 250 mg/l 20/10 2017 15,0
Farvetal-Pt 1,10 <= 15,0 mg Pt/l 23/05 2017 1,50
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 20/10 2017 0,170
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 154 >= 100 mg/l 12/01 2021 152
Hrdhed, total 7,80 grader dH 12/01 2021 8,40
Inddampningsrest 200 mg/l 23/05 2017 210
Ionbalance 5,00 % 14/11 2007 1,80
Kalium 0,960 mg/l 23/05 2017 0,990
Konduktivitet (ledningsevne) 29,0 >= 30,0 mS/m 12/01 2021 29,0
Magnesium (Mg) 5,30 mg/l 12/01 2021 6,00
Natrium (Na) 7,50 <= 175 mg/l 23/05 2017 7,10
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 12/01 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/01 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,410 <= 4,00 mg/l 12/01 2021 0,270
Oxygen/Iltindhold 9,80 mg/l 12/01 2021 9,90
pH 7,60 >= 7,00 pH 12/01 2021 7,60
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 23/05 2017 0,010
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 23/05 2017 18,0
Temperatur 8,60 grader C 12/01 2021 9,00
Turbiditet 0,340 <= 1,00 FTU 23/05 2017 0,260
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 12/01 2021 0,012
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 12/01 2021 < 0,002
Farve Ingen 11/12 2002 Ingen
Lugt Ingen lugt 11/12 2002 Ingen lugt
Smag Ingen 11/12 2002 Ingen
Syn Ikke oplyst 11/12 2002 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/01 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/01 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 12/01 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 20/10 2017 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/10 2017
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,013 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 11/12 2002 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/10 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2013 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 23/11 2005
Arsen (As) < 0,100 <= 5,00 g/l 14/09 2006 0,150
Barium (Ba) 28,0 g/l 23/11 2005 28,0
Bly (Pb) 0,024 <= 5,00 g/l 23/11 2005
Bor (B) 10,0 <= 1000 g/l 14/09 2006 8,60
Cadmium (Cd) < 0,004 <= 3,00 g/l 23/11 2005
Chrom (Cr) < 0,040 <= 50,0 g/l 23/11 2005
Kobber (Cu) 0,460 <= 2000 g/l 23/11 2005
Kvikslv (Hg) < 0,100 <= 1,00 g/l 23/11 2005
Nikkel (Ni) 0,340 <= 20,0 g/l 14/11 2007 < 0,100
Selen (Se) < 0,100 <= 10,0 g/l 23/11 2005
Zink (Zn) 0,004 <= 3000 g/l 23/11 2005
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 23/05 2017 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 23/05 2017 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 23/05 2017 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 23/05 2017 < 0,020
Naphthalen < 0,020 g/l 23/05 2017 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 23/05 2017 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 23/05 2017 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 23/05 2017 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 23/05 2017 < 0,020
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 23/05 2017 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 23/05 2017 < 0,020
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 23/05 2017 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 23/05 2017 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 23/05 2017 < 0,020
Gasser
Fluor < 0,100 13/10 1986 0,120
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 13/11 2002
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 13/11 2002
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 23/05 2017
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 15/04-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Horsens
Adresse
skovvej 4 , 8740 Brdstrup
Kontaktperson
H.C. Wael
Telefon
40 45 44 09

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66