Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Horsens
Adresse
skovvej 4 , 8740 Brdstrup
Kontaktperson
H.C. Wael
Telefon
40 45 44 09

DGU 97.1007

Analyser for DGU 97.1007

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,044 <= 0,050 mg/l 12/01 2021 0,074
Calcium (Ca) 49,0 mg/l 12/01 2021 51,0
Carbondioxid, aggr. 16,0 mg/l 12/01 2021 15,0
Chlorid (Cl) 15,0 <= 250 mg/l 12/01 2021 15,0
Fluorid (F) 0,054 <= 1,50 mg/l 12/01 2021 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 147 >= 100 mg/l 12/01 2021 148
Inddampningsrest 220 mg/l 19/09 2014 200
Kalium 1,10 mg/l 12/01 2021 1,10
Konduktivitet (ledningsevne) 29,0 >= 30,0 mS/m 12/01 2021 33,0
Magnesium (Mg) 3,00 mg/l 12/01 2021 3,20
Natrium (Na) 8,20 <= 175 mg/l 12/01 2021 8,60
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 12/01 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/01 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,940 <= 4,00 mg/l 12/01 2021 0,770
Oxygen/Iltindhold 0,100 mg/l 12/01 2021 0,200
pH 7,10 >= 7,00 pH 12/01 2021 7,20
Phosphor, total-P 0,067 <= 0,150 mg/l 12/01 2021 0,050
Sulfat (SO4) 19,0 <= 250 mg/l 12/01 2021 19,0
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 09/05 2018
Temperatur 8,60 grader C 12/01 2021 8,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,60 <= 0,200 mg/l 12/01 2021 1,70
Mangan (Mn) 0,130 <= 0,050 mg/l 12/01 2021 0,150
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 12/01 2021 0,010
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,050
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 12/01 2021 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,050
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 12/01 2021 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 12/01 2021 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 12/01 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 09/05 2018 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 12/01 2021 0,033
Barium (Ba) 33,0 g/l 12/01 2021 33,0
Bor (B) 17,0 <= 1000 g/l 12/01 2021 17,0
Cobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 09/05 2018
Kobolt (Co) 0,051 < 5,00 g/l 12/01 2021 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 12/01 2021 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 22/03 2011
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 12/01 2021 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 12/01 2021 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 12/01 2021 < 0,020
Naphthalen < 0,020 g/l 12/01 2021 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 12/01 2021 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 12/01 2021 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 19/09 2014 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 12/01 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/01 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 26/02 2021 0,064
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 26/02 2021 0,074
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/01 2021 < 0,020
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/01 2021 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/01 2021 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/01 2021 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/01 2021 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/01 2021 < 0,020
1,1-dichlorethen < 0,020 g/l 12/01 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/01 2021 < 0,020
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 12/01 2021 < 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 12/01 2021 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,005
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,005
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 12/01 2021 < 0,001
PAH-forbindelser
Benzo(a)pyren < 0,005 <= 0,010 g/l 12/01 2021 < 0,010
Benzo(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Benzo(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 12/01 2021 < 0,010
Benzo(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 12/01 2021 < 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 12/01 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 15/04-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Horsens
Adresse
skovvej 4 , 8740 Brdstrup
Kontaktperson
H.C. Wael
Telefon
40 45 44 09

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66