Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Horsens
Adresse
skovvej 4 , 8740 Brdstrup
Kontaktperson
H.C. Wael
Telefon
40 45 44 09

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 01/07 2020
Chlorid (Cl) 15,0 <= 250 mg/l 01/07 2020 16,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 01/07 2020 < 1,00
Farvetal-Pt 1,50 <= 15,0 mg Pt/l 15/04 2021 1,70
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 01/07 2020 0,200
Konduktivitet (ledningsevne) 30,0 >= 30,0 mS/m 15/04 2021 29,0
Natrium (Na) 8,30 <= 175 mg/l 01/07 2020 8,60
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 01/07 2020 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 01/07 2020 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,310 <= 4,00 mg/l 01/07 2020 0,400
pH 7,50 >= 7,00 pH 15/04 2021 7,60
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 01/07 2020 19,0
Temperatur 7,50 grader C 15/04 2021 12,5
Turbiditet 0,170 <= 1,00 FTU 15/04 2021 0,210
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 15/04 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 01/07 2020 < 0,002
Lugt Ingen lugt 15/04 2021 Ingen lugt
Smag Normal 15/04 2021 Normal
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/04 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/04 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/07 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 9,00 < 200 antal/ml 15/04 2021 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 01/07 2020 < 0,010
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 01/07 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 01/07 2020 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 01/07 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 01/07 2020 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,80 <= 200 g/l 01/07 2020 1,90
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 01/07 2020 < 0,200
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 01/07 2020 < 0,030
Bly (Pb) 0,130 <= 5,00 g/l 01/07 2020 0,180
Bor (B) 13,0 <= 1000 g/l 01/07 2020 9,10
Cadmium (Cd) 0,005 <= 3,00 g/l 01/07 2020 0,007
Chrom (Cr) 0,140 <= 50,0 g/l 01/07 2020 < 0,030
Kobber (Cu) 10,0 <= 2000 g/l 01/07 2020 34,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 01/07 2020 0,120
Kvikslv (Hg) < 0,002 <= 1,00 g/l 01/07 2020 < 0,002
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 g/l 01/07 2020 0,160
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 01/07 2020 < 0,050
Zink (Zn) 18,0 <= 3000 g/l 01/07 2020 15,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 01/07 2020 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 01/07 2020 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 01/07 2020 < 0,020
Naphthalen < 0,020 g/l 01/07 2020 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 01/07 2020 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 01/07 2020 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 01/07 2020 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/07 2020 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/07 2020 < 0,020
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/07 2020 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/07 2020 < 0,020
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/07 2020 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/07 2020 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/07 2020 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/07 2020 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/07 2020 < 0,020
1,1-dichlorethen < 0,020 g/l 01/07 2020 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/07 2020 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,001
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 01/07 2020 < 0,001
PAH-forbindelser
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 01/07 2020 < 0,003
Benzo(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,005
Benzo(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 01/07 2020 < 0,005
Benzo(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,005
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 01/07 2020 < 0,005
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 01/07 2020 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 01/07 2020 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 01/07 2020 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 15/04-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Horsens
Adresse
skovvej 4 , 8740 Brdstrup
Kontaktperson
H.C. Wael
Telefon
40 45 44 09

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66