Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Horsens
Adresse
Øskovvej 4 , 8740 Brædstrup
Kontaktperson
H.C. Wael
Telefon
40 45 44 09

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,006 <= 0,050 mg/l 20/05 2010 0,005
Calcium (Ca) 65,0 mg/l 15/03 2000
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 15/03 2000 < 2,00
Chlorid (Cl) 15,0 <= 250 mg/l 20/05 2010 14,5
Farvetal-Pt < 2,00 <= 15,0 mg Pt/l 04/01 2005 < 1,00
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 20/05 2010 0,120
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 159 >= 100 mg/l 15/03 2000
Hårdhed, total 9,80 grader dH 15/03 2000
Inddampningsrest 255 mg/l 15/03 2000
Kalium 0,720 mg/l 15/03 2000
Konduktivitet (ledningsevne) 34,0 >= 30,0 mS/m 19/09 2017 32,0
Magnesium (Mg) 3,20 mg/l 15/03 2000
Natrium (Na) 9,20 <= 175 mg/l 15/03 2000
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 20/05 2010 5,60
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 15/04 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,680 <= 4,00 mg/l 20/05 2010 1,80
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 19/09 2017 9,80
pH 7,60 >= 7,00 pH 19/09 2017 7,80
Phosphor, total-P 0,007 <= 0,150 mg/l 15/03 2000
Sulfat (SO4) 33,0 <= 250 mg/l 15/03 2000
Temperatur 15,7 grader C 19/09 2017 15,7
Turbiditet 0,270 <= 1,00 FTU 19/09 2017 0,210
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 19/09 2017 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 23/10 2013 < 0,005
Farve Ingen 12/06 2002 Ingen
Lugt Ingen lugt 12/06 2002 Ingen lugt
Smag Ingen 12/06 2002 Ingen
Syn Ikke oplyst 12/06 2002 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/04 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/04 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 15/04 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 15/04 2021 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 19/09 2017 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Anioniske detergenter < 3,00 <= 100 µg/l 23/10 2013
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 µg/l 28/08 2015 < 0,030
Bor (B) 5,80 <= 1000 µg/l 28/08 2015 9,80
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 28/08 2015 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 28/08 2015 0,140
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 15/04-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Horsens
Adresse
Øskovvej 4 , 8740 Brædstrup
Kontaktperson
H.C. Wael
Telefon
40 45 44 09

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66