Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Horsens
Adresse
skovvej 4 , 8740 Brdstrup
Kontaktperson
Rune H. Mikkelsen
Telefon
40 45 53 52

DGU 97.472

Analyser for DGU 97.472

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,045 <= 0,050 mg/l 04/05 2020 0,040
Calcium (Ca) 39,0 mg/l 04/05 2020 40,0
Carbondioxid, aggr. 14,0 mg/l 04/05 2020 15,0
Chlorid (Cl) 15,0 <= 250 mg/l 04/05 2020 15,0
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 04/05 2020 0,170
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 115 >= 100 mg/l 04/05 2020 126
Hrdhed, total 7,10 grader dH 18/08 2004
Inddampningsrest 170 mg/l 10/03 2017 180
Ionbalance 2,30 % 18/08 2004
Kalium 0,890 mg/l 04/05 2020 0,900
Konduktivitet (ledningsevne) 24,0 >= 30,0 mS/m 04/05 2020 27,0
Magnesium (Mg) 2,60 mg/l 04/05 2020 2,80
Natrium (Na) 7,70 <= 175 mg/l 04/05 2020 8,10
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 04/05 2020 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/05 2020 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 04/05 2020 0,650
Oxygen/Iltindhold 0,300 mg/l 04/05 2020 < 0,100
pH 7,00 >= 7,00 pH 04/05 2020 7,30
Phosphor, total-P 0,040 <= 0,150 mg/l 04/05 2020 0,069
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 04/05 2020 14,0
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 10/03 2017
Temperatur 8,60 grader C 04/05 2020 8,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,40 <= 0,200 mg/l 20/05 2021 1,40
Jern ferri (beregning) 0,065 20/05 2021
Mangan (Mn) 0,130 <= 0,050 mg/l 04/05 2020 0,130
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 04/05 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/11 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,017 <= 0,100 g/l 02/02 2022 0,025
Dicamba < 0,015 <= 0,100 g/l 26/02 1997
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 04/05 2020
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 04/05 2020
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 04/05 2020
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2004
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 04/05 2020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020
R471811, Metabolit af chlorthalonil < 0,010 < 0,100 g/l 05/05 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 05/05 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 05/05 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,080 <= 5,00 g/l 04/05 2020 0,031
Barium (Ba) 29,0 g/l 04/05 2020 28,0
Bly (Pb) < 0,400 <= 5,00 g/l 18/09 1998
Bor (B) 5,40 <= 1000 g/l 04/05 2020 9,40
Bromid < 10,0 g/l 18/09 1998
Cadmium (Cd) < 0,100 <= 3,00 g/l 18/09 1998
Cobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 10/03 2017
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 04/05 2020 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 04/05 2020 0,042
Zink (Zn) 130 <= 3000 g/l 18/09 1998
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 19/06 2001
2,4,5-trichlorphenol < 0,020 19/06 2001
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/05 2020 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
4-Chlor-3-methylphenol < 0,020 19/06 2001
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 04/05 2020 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 04/05 2020 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 04/05 2020 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 04/05 2020 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 04/05 2020 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 04/05 2020 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 10/03 2017 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2020 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2020 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 19/06 2001 < 0,010
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2020
Trichlorethan < 0,010 <= 1,00 g/l 18/09 1998
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2020 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2020 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 04/05 2020
1,2-Dibromethane < 0,010 g/l 04/05 2020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/05 2020
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 04/05 2020 < 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 04/05 2020 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2020
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2020
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2020
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2020
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2020
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2020
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2020
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2020
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2020
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2020
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/05 2020
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,001 <= 0,100 μg/l 04/05 2020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 04/05 2020
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 04/05 2020
Benz(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020
Benzo(a)pyren < 0,005 <= 0,010 g/l 04/05 2020
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2020
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 04/05 2020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 04/05 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 05/05-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Horsens
Adresse
skovvej 4 , 8740 Brdstrup
Kontaktperson
Rune H. Mikkelsen
Telefon
40 45 53 52


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66