Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Horsens
Adresse
skovvej 4 , 8740 Brdstrup
Kontaktperson
H.C. Wael
Telefon
40 45 44 09

DGU 97.471

Analyser for DGU 97.471

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,079 <= 0,050 mg/l 22/01 2019 0,120
Calcium (Ca) 47,0 mg/l 22/01 2019 45,0
Carbondioxid, aggr. 15,0 mg/l 22/01 2019 17,0
Chlorid (Cl) 16,0 <= 250 mg/l 22/01 2019 16,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 22/01 2019 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 127 >= 100 mg/l 22/01 2019 129
Hrdhed, total 7,30 grader dH 04/05 2006 6,70
Inddampningsrest 180 mg/l 12/05 2016 200
Ionbalance 1,80 % 04/05 2006 1,60
Kalium 0,930 mg/l 22/01 2019 0,890
Konduktivitet (ledningsevne) 30,0 >= 30,0 mS/m 22/01 2019 30,0
Magnesium (Mg) 2,70 mg/l 22/01 2019 2,70
Natrium (Na) 8,40 <= 175 mg/l 22/01 2019 8,40
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 22/01 2019 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,011 <= 0,100 mg/l 22/01 2019 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,540 <= 4,00 mg/l 22/01 2019 0,590
Oxygen/Iltindhold 0,300 mg/l 22/01 2019 < 0,100
pH 7,20 >= 7,00 pH 22/01 2019 7,00
Phosphor, total-P 0,047 <= 0,150 mg/l 22/01 2019 0,069
Sulfat (SO4) 22,0 <= 250 mg/l 22/01 2019 21,0
Temperatur 8,40 grader C 22/01 2019 8,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,60 <= 0,200 mg/l 22/01 2019 1,60
Mangan (Mn) 0,130 <= 0,050 mg/l 22/01 2019 0,130
Pesticider / Allergifremkaldende
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 22/01 2019
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,030
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 22/01 2019
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,030 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,030
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 22/01 2019
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 22/01 2019
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2010 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2006 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2010 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/01 2019
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2010 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2012 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 22/01 2019 < 0,030
Barium (Ba) 31,0 g/l 22/01 2019 32,0
Bly (Pb) < 0,400 <= 5,00 g/l 18/09 1998
Bor (B) 9,20 <= 1000 g/l 22/01 2019 9,40
Bromid < 10,0 g/l 18/09 1998
Cadmium (Cd) < 0,100 <= 3,00 g/l 18/09 1998
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 22/01 2019 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,150 <= 20,0 g/l 22/01 2019 0,380
Zink (Zn) 120 <= 3000 g/l 18/09 1998
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/01 2019 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 19/04 2010 < 0,050
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 22/01 2019 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 22/01 2019 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 22/01 2019 < 0,020
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 06/03 2001
Naphthalen < 0,020 g/l 22/01 2019 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 22/01 2019 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 22/01 2019 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/05 2016 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 22/01 2019 < 0,010
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 22/01 2019
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/01 2019
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 22/01 2019 < 0,010
Tetrachlormethan < 0,010 <= 1,00 g/l 18/09 1998
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 22/01 2019
Trichlorethan < 0,010 <= 1,00 g/l 18/09 1998
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 22/01 2019 < 0,010
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/01 2019
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/01 2019
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/01 2019
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/01 2019
1,1-dichlorethen < 0,020 g/l 22/01 2019
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/01 2019
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 22/01 2019 0,006
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 22/01 2019 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/01 2019
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/01 2019
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/01 2019
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/01 2019
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/01 2019
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/01 2019
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/01 2019
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/01 2019
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/01 2019
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/01 2019
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/01 2019
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 22/01 2019
PAH-forbindelser
Benzo(a)pyren < 0,010 <= 0,010 g/l 22/01 2019
Benzo(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019
Benzo(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 22/01 2019
Benzo(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2019
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 22/01 2019
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/01 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 15/04-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Horsens
Adresse
skovvej 4 , 8740 Brdstrup
Kontaktperson
H.C. Wael
Telefon
40 45 44 09

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66